سوخاری سوخاری

۱۵درصد تخفیف و ۲ امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان خرید

لذت خوردن بهترین سوخاری ها  را درسوخاری سوخاری فود کورت عرش همراه با دوستانتان تجربه کنید.

 آدرس:آجودانیه ، مجتمع عرش ، طبقه دوم 

تلفن:26454623