سیمرغ 2

۱۵درصد تخفیف و ۲ امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان خرید

 رستوران بین المللی سیمرغ 2 با انواع غذاهای ایرانی و فرنگی

 میدان هروی، خیابان مجید افشار، بین بوستان هفتم و شهید جعفری ،  رستوران سیمرغ 2

تلفن: 22932828