پروموشنهای نوروز 95

پروموشن 20 تا 30 درصد ویژه نوروز 95

 پروموشنهای ویژه نوروز 95 فیدیلیو کلاب

از 25 اسفند تا 15 فروردین 95

چیل30% - خاقان 30% - سیمرغ 2  30% - مانسون  25% - شاندرمن 25% - دلیون 25% 

استاتیرا 20% - پاپاراتزی 20% - سیمونی 20 % - منهتن گریل 20% - دیم 20%

در ضمن در این مدت در رستورانهای زیر با نشان دادن کارت فیدیلیو کلاب از تخفیف برخوردار می شوید.

رستوران سلف سرویس سفره 15%

رستوران برادران کریم 20%

رستوران گردان برج میلاد 10%

 از 25 اسفند تا 15 فروردین 95

 

چیل30% - خاقان 30% - سیمرغ 2  30% - مانسون  25% - شاندرمن 25% - دلیون 25% 

استاتیرا 20% - پاپاراتزی 20% - سیمونی 20 % - منهتن گریل 20% - دیم 20%

در ضمن در این مدت در رستورانهای زیر با نشان دادن کارت فیدیلیو کلاب از تخفیف بدون امتیاز برخوردار می شوید.

رستوران سلف سرویس سفره 15%

رستوران برادران کریم 20%

 

رستوران گردان برج میلاد 10%