بونو نیاوران

۱۰درصد تخفیف و ۱ امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان خرید

رستوران ایتالیایی بونو را می توان بعنوان پیشگام پیتزا فروشی های مدرن و لوکس معرفی کرد. اولین شعبه بونو حدود 5 سال پیش در خیابان ظفر افتتاح شد و با توجه به کیفیت غذا و سرویس آن و استقبال مردم، خیلی سریع شعبه های دیگری نیز افتتاح نمود. شعبه نیاوران جای چندانی برای نشستن و بیشتر بصورت بیرون بر سرویس می دهد.
 

نیاوران، بعد از سه راه یاسر، نرسیده به چهار راه مژده، شماره 339
2901