پائولو مارتینی

۱۰درصد تخفیف و ۲ امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان خرید

 فروشگاه پائولومارتینی در طبقه زیر همکف برج آرین میرداماد ، پذیرای شما دوستان می باشد.

 

 

نشانی:  میرداماد ، بین نفت و شمس تبریزی ، برج آرین ، زیر هم کف ، پلاک18 

 

تلفن : 22258328