نیشکر

۸ درصد تخفیف و 1 امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان خرید

 ساعت کاری: 22:30 - 10:30

 قیطریه، بلوار اندرزگو، مقابل بانک پاسارگاد

22203439، 22247461