کد تخفیف به ایمیل شما ارسال شد

پروموشنهای نوروز 95

پروموشن 20 تا 30 درصد ویژه نوروز 95

 پروموشنهای ویژه نوروز 95 فیدیلیو کلاب

از 25 اسفند تا 15 فروردین 95

چیل30% - خاقان 30% - سیمرغ 2  30% - مانسون  25% - شاندرمن 25% - دلیون 25% 

استاتیرا 20% - پاپاراتزی 20% - سیمونی 20 % - منهتن گریل 20% - دیم 20%

در ضمن در این مدت در رستورانهای زیر با نشان دادن کارت فیدیلیو کلاب از تخفیف برخوردار می شوید.

رستوران سلف سرویس سفره 15%

رستوران برادران کریم 20%

رستوران گردان برج میلاد 10%

 از 25 اسفند تا 15 فروردین 95

 

چیل30% - خاقان 30% - سیمرغ 2  30% - مانسون  25% - شاندرمن 25% - دلیون 25% 

استاتیرا 20% - پاپاراتزی 20% - سیمونی 20 % - منهتن گریل 20% - دیم 20%

در ضمن در این مدت در رستورانهای زیر با نشان دادن کارت فیدیلیو کلاب از تخفیف بدون امتیاز برخوردار می شوید.

رستوران سلف سرویس سفره 15%

رستوران برادران کریم 20%

 

رستوران گردان برج میلاد 10%