گمج

۱۵درصد تخفیف و ۲ امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان خرید

 رستوران گمج

 

  • میدان ونک، بلوار حقانی، بعد از چهار راه جهان کودک، بلوار شهیدی. کوچه کمان شرقی، مجموعه رستوران های سیاوش، بنه
  • تلفن : 88507676 و 88870284