رستوران دیماج

۱۵درصد تخفیف و ۲ امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان خرید

 غذا های مدیترانه ای را با بهرین طعم در دیماج تجربه کنید.

  آجودانیه ، مجتمع تجاری فود کورت عرش ، پلاک 145

26150865