استخر آرشیدا

30درصد تخفیف و ۲ امتیاز برای هر ۲۰۰۰ تومان

ورودی استخر آرشیدا برای اعضای کلاب به صورت زیر میباشد:
اعضای برنز : 30% تخفیف 
اعضای نقره ای : 30% + 10% تخفیف 
اعضای طلایی : 30% + 20% تخفیف 
همچنین آموزش شنا ویژه ی اعضای طلایی همراه با 10% تخفیف میباشد.
ساعت فعالیت مجموعه :
بانوان روز های زوج :از 9 صبح الی 19
جمعه ها : 10 صبح تا 13
آقایان روز های فرد : از 14 تا 22
آقایان روز های زوج : از 20 تا 23
جمعه ها : از 15 تا 19

 آدرس: پاسداران-نیستان هفتم-حجت سوری-پلاک۱۲

تلفن: ۲۲۷۶۱۴۲۰-۲۲۷۶۱۴۲۵